Via het hele verhaal
naar het échte gesprek

Hoe doen we dat?

Het is onze missie om de kloof tussen ouders en jeugdigen te verkleinen met betrekking tot kennis en opvattingen over drugs- en drankgebruik. Onze houding kenmerkt zich door een niet veroordelend karakter waarin vooral wordt getracht open en nieuwsgierig met elkaar het gesprek aan te gaan over deze onderwerpen.

Bottom-up: samen, vanuit onze kernen naar de kern

Wij geloven dat voorlichting over drugs- en alcoholgebruik binnen dorpenkernen begint binnen de gemeenschap: niet van buitenaf.

Zeker niet als het gaat over de "vuile was" of gevoelige vragen. De huisarts tot daar aan toe: maar open gesprekken over drugs en alcohol?

Da kende beter voeren meej oew eigen kring; de cultuur binnen de dorpenkernen kenmerkt zich door een sterk saamhorigheidsgevoel.

Dat is onze kracht maar met betrekking tot de problemen die we zien onder jongeren omtrent alcohol en drugs, is onze kracht ook onze valkuil.

Eyes Wide Open is daarom in 2014 gestart als burgerinitiatief: voor en door ouders, ervaringsdeskundigen en een hulpverlener uit Hoogeloon. 

 

Op onze informatieavonden praten we ouders en jongeren bij. Dit doen we vaak in samenwerking met professionele partners, zoals de politie. Welke drugs zijn er? Wat maakt ze interessant voor jongeren? En wat zijn de gevaren dan?

We vertellen je waar we zelf tegenaan liepen in de buurt. Wat waren onze vragen, onzekerheden en oplossingen? Hierover gaan we samen met jullie in gesprek.

 

Middels onze interventie-avonden bij sportclubs in de buurt, gaan de ervaringsdeskundigen en pedagoog in gesprek met de jeugd. Wat weten en signalerenze zelf in onze gemeenschap? Waar lopen ze tegenaan of zouden ze meer over willen weten? 

 

Als je weet waarom iets zo belangrijk is, ga je het samen gewoon doen

 

We geloven niet in vingerwijzen maar de problematiek erkennen en samenwerken om dit aan te pakken. "Nie lulle mér poetse" als dorps mantra: dat zijn we dan ook gaan doen.

Interventie

Verbinden

Informatie

Wat doen we?