Nieuwsbrief #1 Eyes Wide Open

Verslaafd? Nee, onze zoon toch niet?
1 november 2015
Nieuwsbrief #2: September 2015
1 november 2015

Nieuwsbrief #1 Eyes Wide Open

In Hoogeloon zijn enkele ouders opgestaan om het drugs en drankgebruik onder de jeugd uit de taboesfeer te krijgen. Er is een burger initiatief ontstaan, waarin inmiddels bezorgde ouders, een hulpverlener en een ex gebruiker de handen ineen hebben geslagen. De jeugd wil nog wel eens opscheppen over hoeveel biertjes ze hebben gedronken in het weekend maar over het gebruik van drugs wordt niet gesproken. Uit onderzoeken blijkt dat het drugsgebruik onder de jeugd nog steeds toeneemt. Op dansfeesten, op stap en zelfs op school is het tegenwoordig “normaal” dat het er is. Veel ouders hebben niet het besef waar hun kinderen allemaal mee experimenteren. Ze zien de signalen niet, die er vaak wel zijn, of willen ze niet zien. Als later blijkt dat hun kind wel gebruikt weten ouders vaak niet hoe daar mee om te gaan. Om deze problemen met andere te delen blijkt vaak erg moeilijk.

Door middel van voorlichting aan de jeugd via sportverenigingen en een informatieavond voor ouders proberen wij een beetje openheid te creëren in deze problematiek.

Wij zijn een hechte gemeenschap en daar ligt gelijk een deel van het probleem. Maar die hechte gemeenschap kan ook een deel van de oplossing worden.

We hebben inmiddels een website geopend met een meldpunt waar mensen anoniem kunnen melden wat er in Hoogeloon speelt op het gebied van drugs en alcohol Op deze manier proberen we inzicht te krijgen in deze problematiek Het is zeker niet onze bedoeling om met een beschuldigend vingertje daders aan te wijzen. We zijn geen specialisten, maar willen dit maatschappelijk probleem bespreekbaar maken en de problematiek delen. We kunnen de nodige handvatten aanreiken over waar en hoe hulp gezocht kan worden.

Via een nieuwsbrief gaan we Hoogeloon informeren. Hoe herken je druggebruik bij je kind, waar kun je terecht voor hulp, en dat soort zaken willen  we bespreken. Daarom houden wij op dinsdag 19 mei een bijeenkomst voor alle ouders van Hoogeloon om over bovenstaande zaken te praten. Er zal op die avond veel informatie worden gegeven door mensen die hier dagelijks mee bezig zijn. Er zijn sprekers van o.a. Moedige moeders, een wijkagent, een ervaringsdeskundige en van de gemeente. Kortom een avond vol informatie voor ouders met jeugd tussen de 12 en 25 jaar. Ook andere geïnteresseerde zijn natuurlijk van harte welkom. Dus graag tot dinsdag 19 mei om 19.30h tot 21.30h bij D’n Aanloop