Eyes Wide Open op bezoek bij KV Klimroos Hoogeloon / VVO Hapert en V.V. Hoogeloon

Korpschef: Partydrugs moeten af van ‘normaal’ imago
17 april 2018
Nieuwsbrief EWO Toneelspel januari 2019
Nieuwsbrief januari 2019
30 december 2018

Eyes Wide Open op bezoek bij KV Klimroos Hoogeloon / VVO Hapert en V.V. Hoogeloon

Logo

Eyes Wide Open op bezoek bij KV Klimroos Hoogeloon / VVO Hapert en V.V. Hoogeloon

De trainingen van zowel V.V. Hoogeloon alsmede KV Klimroos zijn na een welverdiende vakantie weer in volle gang. Zo stond er op dinsdagavond 18 september ook weer een trainingsavond gepland voor de oudere jeugd van KV Klimroos / VVO Hapert. Maar deze avond verliep toch enigszins anders dan de normale trainingsavonden. Alle speelsters werden ontvangen in hun eigen kantine. Geen warming-up of conditietraining, maar een aantal leden van Burgerinitiatief Eyes Wide Open uit Hoogeloon namen het woord over van de trainers.

Voor de A1-jeugd van KV Klimroos en A1-jeugd van VVO Hapert werd in de kantine in Hapert de bijeenkomst geopend door Lize en Anja. Lize is als pedagoge al jarenlang betrokken bij Eyes Wide Open en heeft in haar dagelijkse werk te maken met onder andere jeugdigen waarbij  drugs en/of alcoholgebruik problematisch aanwezig zijn in het leven van deze jongeren. Anja is als ervaringsdeskundige nieuw bij Eyes Wide Open, maar wil wel graag haar persoonlijk verhaal vertellen aan de aanwezigen. Anja is 4e jaars student HBO Verpleegkunde. Deze bijeenkomst werd een leerzame en interactieve avond, waarbij de jonge dames vaak met open ogen en oren de persoonlijke verhalen aanhoorden. Ook werden vele vragen afgevuurd op beide dames en was de teleurstelling van het niet doorgegane trainingsavondje snel vergeten.

Voor de oudere jeugd van V.V. Hoogeloon waren Geert en Anja een week later aangeschoven om de jongeren een interessant programma voor te schotelen over de gevaren van alcohol en drugs. Na een korte introductie van beiden over Eyes Wide Open en het doel van deze bijeenkomst werden de aanwezigen meegenomen in de persoonlijke strijd van beide ervaringsdeskundigen tegen de verslaving van verschillende soorten drugs. Een persoonlijk, soms emotioneel en enerverend verhaal werd gedeeld met de aanwezigen, waarbij drugs als een rode draad door hun leven liep. Hun persoonlijke ervaringen werden met veel interesse aangehoord door de aanwezigen. Al waren onder de aanwezigen ook voetballers bij die het in eerste instantie jammer vonden dat hun training een andere bestemming kreeg. Desondanks werden de nodige vragen gesteld aan Geert en Anja. Geert is in het dagelijks werk actief als persoonlijk begeleider in de psychiatrie en is al langere tijd actief binnen Eyes Wide Open.

Het doel van deze interventiebijeenkomsten is om jeugdigen te wijzen op de gevaren van alcohol en drugs als wel met een open, niet veroordelende blik te praten over de normalisering onder jongeren van drugsgebruik. In de huidige tijd dat alcohol al jarenlang wordt getolereerd, maar ook diverse drugs als normaal worden beschouwd, is informatie hierover broodnodig. Te meer omdat steeds meer jongeren in aanraking komen met deze middelen. Tevens wil Eyes Wide Open drugsgebruik bespreekbaar maken. We hebben de ervaring dat dit onderwerp vaak lastig is om aan de keukentafel te bespreken. Maar stilzwijgen is geen optie. Belangrijk hierin is dat er niet met een wijzende vinger wordt gesproken, maar echt gekeken naar het hier en nu en de keuzes die jongeren hier in hebben en maken. Na deze bijeenkomsten hebben we de ouders van alle aanwezigen op de hoogte gesteld middels een mail en evaluatieformulier. Wij hopen dat deze bijeenkomsten een begin kunnen zijn van een goed gesprek tussen ouders en kind en dat de problemen omtrent dit onderwerp meer uit de taboesfeer worden gehaald. Tevens hebben we de jongeren de mogelijkheid gegeven om een evaluatieformulier in te vullen om hun feedback te vragen over deze bijeenkomsten. Een aantal belangrijke punten die hierin naar voren kwamen:

  1. Ze geven aan dat ze zich bewuster zijn van de gevolgen van keuze voor drugsgebruik in algemene zin.
  2. Dat ze het fijn vonden dat er open en eerlijk samen over gepraat kon worden.
  3. Dat ze behoefte hebben aan meer kennis om anderen te kunnen helpen en hoe ze om moeten gaan met gebruik van drugs in vriendengroepen.

Kortom een aantal belangrijke punten die de jeugdige aanwezigen benoemden in hun evaluatieformulieren, waarmee wellicht verder actie ondernomen kan worden door ouders en/of Eyes Wide Open.

De leden van Burgerinitiatief Eyes Wide Open Hoogeloon zijn sinds 2014 actief. Naast deze bijeenkomsten voor jeugdigen hebben we soortgelijke interventiebijeenkomsten al vaker gegeven voor jeugdigen in Vessem en al eerder in Hoogeloon. Daarnaast hebben we voor ouders al meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd in Hoogeloon, Casteren, Vessem, Eersel, Reusel en dit jaar nog in Luyksgestel. Gezien de grote aantallen bezoekers tijdens deze bijeenkomsten, blijkt er bij ouders veel interesse te zijn om meer te weten te komen over de gevaren van alcohol en drugs. Vaak horen we van ouders dat ze het moeilijk vinden om hierover met hun kind in gesprek te gaan.  Heeft u vragen n.a.v. deze onderwerpen of wilt u ook een informatiebijeenkomst laten organiseren, kijk eens op onze website www.eyseswideopenhoogeloon.nl of mail ons via info@eyeswideopenhoogeloon.nl.